Tuinaanleg

Bij het aanleggen van je tuin moet je rekening houden met verschillende aspecten.
1. Hoe groot is je tuin
2. Waarvoor dient mijn tuin?
3. Wil ik vooral beplanting, gazon of steentjes?

Maar, als je u creativiteit naar bovenhaalt, is succes verzekerd!

1. Grootte van de tuin
Bij de tuinaanleg is het van uitzonderlijk belang om de grootte van je tuin realistish in te schatten en zo te komen tot een gepaste beplanting. Zo is het bijvoorbeeld niet zo haalbaar om een kleine thuis vol te planten met struiken zoals bruidsluier en bamboe, die heel je tuintje overwoekeren. Anderzijds is het zinloos om een immens grote tuin te beplanten met kleine eenjarige bloempjes, waardoor je ieder jaar al het werk opnieuw moet doen, en waardoor 100 plantjes nog niet opvallen in de grote ruimte van je tuin. Deze handelswijze zou zowel tijd verspillend als enorm duur zijn. Tuinaanleg betekend dus in de eerste plaats een juiste schatting maken van de te beplanten ruimte. Plannen kan nadien veel tijd en geld besparen.

2. Waarvoor dient de tuin?
Wie een tuin aanlegt moet eerst stilstaan bij de vraag waarvoor de tuin moet dienen. Als je een tuin als hobby wil gebruiken, kan je zo te werk gaan dat er van tijd tot tijd nog wat klusjes moeten gedaan worden. Deze tuin moet dus niet onmiddellijk af zijn. Hij kan en mag ‘groeien’. Bij dit soort tuin is de aanleg nooit echt af. Wanneer je echter je tuin wil gebruiken als rustplaats na een drukke werkdag, moet je zorgen voor een oase die ook echt rust uitstraalt en hier moeten de tuinwerkzaamheden tot een minimum beperkt worden. De tuinaanleg moet helemaal af zijn zodat je volop kan genieten als je in de tuin vertoeft.

3. Beplanten gazon of steentjes?
Uiteindelijk moet je jezelf de vraag stellen of je vooral houdt van de simpele eenvoud, of het uitbundige. Wil je een wilde beplanting of wil je alles meer afgelijnd? Chaos of structuur? Bedenk wel dat je bij de weelderige wilde chaotische beplanting ook de benodigde werkzaam heden in acht moet nemen. Anders heb je na korte tijd een hele overwoekering die je nauwelijks nog de baas kunt. Hier en daar zijn snoeibeurten nodig. Je kan ook heel ‘ZEN’ te werk gaan met steentjes en waterpartijen. Bij deze tuinaanleg beperkt de nazorg zich tot het schoonhouden en hier en daar bijknippen van de enkele plantjes. Bij een tuinaanleg met de nadruk op gazon, wordt de nazorg tot een minimum beperkt. De wekelijkse maaibeurt van het voorjaar tot de late zomer hoeft niet zoveel tijd in beslag te nemen. Bedenk ook dat overvloedige bemesting de groei van je gras stimuleert.